top of page

Robin (BJÖRNHJÄRTA) Hallman

Robin Hallman - Nordisk Shaman, Professionell coach, inspiratör och medmänniska.

Robin är den drivande och ägare av jordad.nu. Han håller och ansvarar för utbildningarna Vägvisaren, Stigfinnaren, Völvakraft och webb utbildningen Medveten familj.


Robin har vigt sitt liv, till att inspirera andra till deras inre växande, genom sin egen livsresa.

Han är den sårade botaren.

Robin har kunskap att förstå människans djuphet och strävan att vilja mer av livet genom att följa sina drömmar.
Värnar om att förstå och förstärka det maskulina healandet. Balansen mellan maskulint och feminint.

Robin väljer att se den större bilden av livet och förstå människor genom att bygga broar mellan människor där de är i livet just nu. Han är en nordisk shaman som verkar med sina guider, i samklang med moder jord och vandrar i hennes tjänst, för att heala mänsklighetens själs sår.

Robin håller föredrag, event, workshops, nordiska shamanska meditationer.

Inspirerande coachning och nordiska shamansk healing. Behandlingar i olika former. Se mer här

En varm sympatisk, äkta och trygg personlighet som har nära till sina känslor och skratt.

Nordisk shaman
Professionell coach
NLP Coach
Konflikthanterare
Relationsförädlare
Inspiratör
Föreläsare
Utbildare
Eventhållare

Ledarskap

Recensioner

bottom of page